ارائه مشاوره هوانوردی

این شرکت باتوجه به بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص و اساتید خلبان مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی ارائه مشاوره و هرگونه همکاری در زمینه هوانوردی و اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم را دارد.