ماموریتهای عملیاتی

بالگرد MI-171 ساخت کشور روسیه با توجه به قابلیت وتجهیزات موجود قادر به انجام ماموریتهای حمل مسافر، VIP، حمل بار داخلی و خارجی تا 4 تن، اطفای حریق، عملیات تجسس و نجات(SAR) ،تخلیه مجروحین و مصدومین سانحه(MEDVAC) ، عملیات HOIST OPERATION ، آمبولانس هوایی، پرواز شب(NVFR)، پرواز با دستگاه( IFR) ، پرواز بر روی آب(Offshore flight) می باشد.