لیست قیمت­های آموزش سقوط آزاد و تفریحی و پرش­های مختلف شرکت هواپیمایی یاس

ردیف

عنوان پرش

مبلغ (تومان)

1

آموزش سقوط آزاد به روش Aff

49،000،000

2

آموزش سقوط آزاد به روش استاتیک لاین (بند دار)

23،000،000

3

پرش تفریحی دو نفره برای آقایان با خلبان آقا و برای بانوان با خلبان خانم به صورت تندم

8،500،000

4

بلیط پرشهای تداوم

900،000

5

چک جامپ

4،850،000